Radi by sme vás informovali o ochrane duševného vlastníctva a boji proti jeho porušovaniu.V Bruseli za prítomnosti zástupcov Európskej komisie podpísalo niekoľko desiatok významných hráčov dve memorandá, a to Memorandum o porozumení o falšovaných výrobkoch z 21.6.2016 a Memorandum o porozumení o online reklame a právach duševného vlastníctva z 25.6.2018. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na tu.

Keďže virtuálna nákupná galéria rayray.sk dlhodobo presadzuje politiku úplnej transparentnosti a dodržiavania zákona, v rámci ktorej sa snaží všetkými prostriedkami predchádzať porušovaniu práv duševného vlastníctva, víta túto iniciatívu a stotožňuje sa s myšlienkami týchto memoránd a presadzuje postupy oznamovania a vyraďovania a aktívne a preventívne opatrenia deklarované v memorande.

Každý, kto sa stretne s porušením práv duševného vlastníctva vo virtuálnej nákupnej galérii rayray.sk, môže vyplniť nižšie uvedený formulár (“oznámenie o odstránení autorských práv”). To pomôže odhaliť a potrestať tých, ktorí nedodržiavajú práva duševného vlastníctva. Program rayray.sk Marketplace trestá obchodníkov ponúkajúcich tovar, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán, a v prípade závažného porušenia hrozí obchodníkom okrem pokuty aj zablokovanie celého účtu.

Virtuálna nákupná galéria rayray.sk nie je v súlade s článkom 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, zákonem č. 480/2004 Sb. a “Safe Harbor” 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millennium Copyright Act (DMCA), je zodpovedná za porušenie práv duševného vlastníctva vo svojom virtuálnom priestore, ak o ňom nevie.

Naša nákupná galéria “Marketplace” sa dištancuje od predaja akýchkoľvek produktov, ktoré by porušovali duševné vlastníctvo, a výslovne bojujeme proti takýmto produktom a snažíme sa minimalizovať riziko, že zahraničný Predajca pridá takýto produkt na našu platformu, ale nie vždy tomu dokážeme stopercentne zabrániť, pretože sme platforma so stovkami tisíc produktov a každý Predajca môže pridať svoje produkty na samotnú platformu. Snažíme sa sledovať našich zahraničných Predajcov rôznymi spôsobmi a spätne kontrolovať výrobky, ktoré tu predávajú. Ak Predajca pridá produkt, ktorý porušuje naše duševné vlastníctvo, okamžite ho odstránime, ukončíme s ním vzťah a zrušíme jeho účet. Prosíme vás, aby ste nám prostredníctvom tohto formulára nahlásili akýkoľvek výrobok, o ktorom sa domnievate, že by mohol porušovať toto duševné vlastníctvo.

Ak máte podozrenie na porušenie práv duševného vlastníctva, kontaktujte nás prostredníctvom adresy [email protected] a oznámte nám, o ktorom výrobku si myslíte, že porušuje práva duševného vlastníctva.